Available courses

Laboratorium z przedmiotu Menedżerskie Systemy Tekstowe i Grafika Komputerowa

Laboratorium z przedmiotu E-Biznes dla studentów studiów niestacjonarnych II roku FiR

Laboratorium z przedmiotu E-Biznes dla studentów studiów stacjonarnych II roku FiR

NA potrzeby przeprowadzenia zaliczenia z Wykładu

Na potrzeby zaliczenia z planowania finansowego na studiach niestacjonarnych 

Na potrzeby przeprowadzenia zalienia

Expanding students' knowledge on quality management in contemporary enterprises. Teaching students how to practically apply selected requirements of the ISO 9001:2015 norm in business. Familiarizing students with practical implications of the principle ''an enterprise is a system of processes''. Teaching students how to translate specific product requirements into requirements for a quality management system.

Kurs dla: Inżynieria Logistyki II niestacjonarne, zima 2020-21.

Materiały z wykładów i ćwiczeń.


Ćwiczenia z projektowania i optymalizacji procesów logistycznych

Studenci III roku studiów stacjonarnych Inżynierii Logistyki - Grupa GL 5.01

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowania Biznes planu dla przedsięwzięcia biznesowego

Zaliczenie z przedmiotu "Finanse przedsiębiorstw" II roku studiów niestacjonarnych na kierunku Zarządzania.

Próba egzaminu.

Próbne zaliczenie ćwiczeń.

Próba zaliczenia ćwiczeń i wykładów

Omówienie zadań zaliczeniowych z ćwiczeń.

Próbny test zaliczeniowy z wykładów.

Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rodzaj studiów: I STOPNIA

Semestr: 4

System studiów: STUDIA STACJONARNE

Kierunek: INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

                INŻYNIERIA ŚRODOWISKAKurs przeznaczony dla studentów dziennych Zarządzania (II stopień)

Kurs przeznaczony dla studentów zaocznych Zarządzania (II stopień)

Kurs przeznaczony dla kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa (studia niestacjonarne). Obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i redakcją dokumentów tekstowych, aplikacji arkuszowych (działania na danych i ich wizualizacja) oraz prezentacji multimedialnych.